Automatische Becherfüll - und Verschliessmaschinen


Hoyer E 80 max 80 Becher / min mehr infos


Benz & Hilgers (BenHil) 8210 Fermavit 40 Becher/min. mehr infos


Benz & Hilgers (BenHil) 8205 Coparapid Automatische Becherfüll – u. Verschliessmaschine, gebraucht komplett überholt 80 Becher/min. mehr infos